Penternakan
Penternakan

Penternakan di Negeri Kedah

Negeri Kedah, yang terkenal dengan julukan “Jelapang Padi Malaysia”, juga mempunyai sektor penternakan yang berkembang pesat. Penternakan di Kedah merangkumi pelbagai jenis ternakan seperti lembu, kambing, ayam, itik, dan ikan. Berikut adalah beberapa jenis penternakan yang terdapat di Negeri Kedah serta kelebihan-kelebihannya. 1. Penternakan Lembu Kelebihan: 2. Penternakan Kambing Kelebihan: 3. Penternakan Ayam Kelebihan: 4.

Read More