Kesejahteraan Rakyat Kedah: Fokus Bajet 2024
Ekonomi

Kesejahteraan Rakyat Kedah: Fokus Bajet 2024

Ekonomi negeri Kedah sedang mengalami beberapa perkembangan penting yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran penduduknya.

  1. Pelan Strategik The Greater Kedah:
  • Kerajaan negeri Kedah telah melancarkan pelan strategik yang dinamakan The Greater Kedah, bertujuan untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi negeri ini. Projek utama dalam pelan ini termasuk Kedah Aerotropolis dengan komponen utama seperti Lapangan Terbang Antarabangsa Kulim (KXP) dan Sidam Logistic Aerospace & Manufacturing Hub (SLAM). Projek ini diharapkan dapat menarik pelaburan dari industri logistik dan penerbangan antarabangsa.
  1. Belanjawan Negeri 2024:
  • Belanjawan Negeri Kedah 2024 memperuntukkan RM1.241 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan pembangunan. Ini termasuk peruntukan RM852.1 juta untuk perbelanjaan mengurus dan RM100.39 juta untuk Kumpulan Wang Pembangunan. Dalam belanjawan ini juga diumumkan bantuan khas kewangan sebanyak RM2,000 kepada penjawat awam, yang akan dibayar dalam dua peringkat.
  1. Pendapatan dan Perbelanjaan Negeri:
  • Kerajaan negeri menganggarkan pendapatan sebanyak RM748 juta untuk tahun 2024, dengan penyumbang terbesar dari hasil cukai sebanyak RM354.23 juta. Defisit anggaran untuk tahun 2024 ialah RM104.1 juta, atau 13.92 peratus.
  1. Projek Infrastruktur:
  • Pembangunan infrastruktur utama seperti Kedah Aerotropolis dan KXP diharapkan dapat memberi kesan besar kepada pertumbuhan ekonomi negeri dan menarik lebih banyak pelaburan asing.
  1. Kesejahteraan Rakyat:
  • Fokus kerajaan negeri juga melibatkan kebajikan rakyat dengan memberi bantuan kewangan kepada penjawat awam dan memperbaiki sistem saraan perkhidmatan awam. Ini termasuklah pemberian bantuan khas ‘one-off’ kepada beberapa golongan seperti imam dan pengerusi Majlis Ketua Kampung.

Secara keseluruhan, Kedah sedang bergerak ke arah pembangunan ekonomi yang lebih maju dengan tumpuan kepada infrastruktur, pelaburan asing, dan kesejahteraan rakyat.